Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Bông Tai  × 1 84,000 VND
Tạm tính 84,000 VND
Giao hàng
Tổng 124,000 VND
  • Pay with cash upon delivery.