Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Bông Tai  × 1 140,000 VND
Tạm tính 140,000 VND
Giao hàng
Tổng 180,000 VND
  • Pay with cash upon delivery.