Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Nhẫn  × 1 119,000 VND
Tạm tính 119,000 VND
Giao hàng
Tổng 159,000 VND
  • Pay with cash upon delivery.